Praca z uczniem mającym trudności z matematyką - Wyprzedaż

Praca z uczniem mającym trudności z matematyką - Wyprzedaż

Ocena produktu:
(0)
Wydawnictwo: Wydawnictwo NOWIK
ISBN: 9788389848369
Format A4
Rok wydania 2006
Ilość stron 152
Dostępność:
Nakład wyczerpany
sprawdź koszty wysyłki
18,00 zł
12,60 zł
Ilość:

Napisana przez doświadczoną nauczycielkę książka przedstawia sposoby pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki i podpowiada, jak zorganizować taką pomoc, by ucznia zachęcić do nauki i przekonać, że może osiągnąć zadowalające wyniki. Autorka dokonuje szczegółowej analizy programu nauczania matematyki w gimnazjum, wyodrębnia-jąc wiadomości i umiejętności podstawowe i konieczne, omawia metody pracy i oceniania na zajęciach w zespołach wyrównawczych, proponując wykorzystanie opracowanych kart oceny umiejętności ucznia. Książka zawiera także ponad 70 egzaminacyjnych kart pracy dla klas I - III gimnazjum, uwzględniających standardy wymagań i po kilka sprawdzianów dla uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia z matematyki. W książce omówiono również przyczyny niepowodzeń dydaktycznych, m.in. takie specyficz-ne, jak dysleksja, dyskalkulia czy akalkulia.

Podziel się swoją opinią na temat produktu!

Ten produkt nie posiada żadnych opinii.