Pakiet Egzamin ósmoklasisty Algebra + Geometria + Arkusze

Pakiet Egzamin ósmoklasisty Algebra + Geometria + Arkusze

Ocena produktu:
(0)
Dostępność:
48 godzin
sprawdź koszty wysyłki
72,50 zł
50,00 zł
Ilość:

Pakiet tylko w sprzedazy detalicznej.

Idealne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty! Algebra, Geometria i Arkusze

Materiał zawarty w zbiorach jest podzielony na działy tematyczne, które mają jednorodny układ: jeden zestaw sprawdzający z rozwiązaniami oraz dwa zestawy sprawdzające z odpowiedziami. W każdym z trzech zestawów są zadania sprawdzające podobne umiejętności.

Na końcu zbioru znajdują się trzy sprawdziany egazaminacyjne zawierające wszystkie tamaty poruszane w opracowaniu.

Algebra Geometria Arkusze
 • Liczby naturalne
 • Rachunki pamięciowe
 • Działania pisemne
 • Podzielność liczb
 • Liczby całkowite
 • Ułamki zwykłe
 • Ułamki dziesiętne
 • Ułamki dziesiętne i zwykłe – działania łączne
 • Potęgi i pierwiastki
 • Procent z danej liczby
 • Obliczenia procentowe
 • Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 • Mnożenie sum algebraicznych
 • Równania
 • Proporcjonalność prosta
 • Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej
 • Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
 • Sprawdziany egzaminacyjne
 • Proste i odcinki
 • Kąty
 • Trójkąty
 • Czworokąty
 • Pola i obwody prostokątów
 • Pola i obwody trójkątów
 • Pola i obwody wielokątów
 • Wielokąty foremne
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Prostopadłościany
 • Graniastosłupy
 • Ostrosłupy
 • Koła i okręgi
 • Układ współrzędnych na płaszczyźnie. Symetrie
 • Sprawdziany egzaminacyjne
 • Książka zawiera 8 arkuszy opracowanych zgodnie z wymaganiami nowego egzaminu.
 • Każdy z arku­szy składa się z zadań otwartych i zamkniętych, których liczba i punktacja jest zgodna z wytycznymi Central­nej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Egzamin ósmoklasisty. Arkusze graficznie jest maksymalnie zbliżony do mate­riałów ćwiczeniowych oraz arkuszy publikowanych na stronie CKE.
 • Wewnątrz książki znajdziemy strony do rozwiązywania zadań otwartych, karty do kodowania odpowiedzi do wszystkich typów zadań otwar­tych i zamkniętych oraz propozycje rozwiązań wszystkich zadań otwartych.

 

Podziel się swoją opinią na temat produktu!

Ten produkt nie posiada żadnych opinii.