Opolszczyzna miejsca i ludzie

Opolszczyzna miejsca i ludzie

Ocena produktu:
(0)
Wydawnictwo: Wydawnictwo NOWIK
ISBN: 978-83-89848-65-9
Format 135 x 190
Rok wydania 2008
Oprawa miękka
Ilość stron 256
Dostępność:
Nakład wyczerpany
sprawdź koszty wysyłki
33,60 zł
28,56 zł
Ilość:

Opolszczyzna: miejsca i ludzie to kolejna część opracowania, którego celem jest przybliżenie historii, środowiska geograficznego i zabytków jednego z ciekawszych regionów Polski. Śląsk Opolski bowiem – kraina o niezwykłym bogactwie kulturowym i wyraźnie zaznaczonej odrębności – budzi niezmienne zainteresowanie czytelników: turystów i miłośników tej Ziemi. Pierwsza część tej książki, zatytułowana Opolszczyzna znana i nieznana. Obrazki krajoznawczo-historyczne, wydana była w 2006 roku (jej wznowienie, częściowo zmienione, ukaże się jeszcze w tym roku). 

Ze wstępu 
W 2006 roku ukazało się przygotowane przeze mnie opracowanie Opolszczyzna znana i nieznana. Obrazki krajoznawczo-historyczne, będące zbiorem krótkich szkiców związanych z historią, kulturą, środowiskiem geograficznym i zabytkami regionu. Oddźwięk, jaki wzbudziło to opracowanie, a także kwestie, o których będzie mowa niżej, potwierdziły opinię, że mimo obecności na rynku coraz większej ilości propozycji wydawniczych o charakterze regionalnym książki tego typu cieszą się zainteresowaniem czytelników. Względy te spowodowały, że zdecydowałem się na przygotowanie kolejnego opracowania – o tej samej tematyce i w tej samej konwencji. 

Trudno, jak sądzę, wyobrazić sobie Polskę bez Górnego Śląska i trudno wyobrazić sobie Górny Śląsk bez Opolszczyzny, która przecież jest jego historyczną częścią. To region o bogatej kulturze, historii pełnej dziejowych zwrotów w ramach polskiej, czeskiej, austriacko-habsburskiej i niemiecko-pruskiej państwowości. Ta nieprzejrzysta, zagmatwana historia sprawia, że mieszkańcy tej ziemi nierzadko doświadczają poczucia dezorientacji, tym bardziej że zawiłe dzieje Opolszczyzny (jak i całego Górnego Śląska) często były bardziej przedmiotem propagandowych manipulacji niż tematem konsekwentnie zbudowanego systemu edukacyjnego w szkołach. Stąd też moja nadzieja, że oddawane do rąk Czytelnika wydawnictwo w jakimś stopniu może mieć charakter pomocy dydaktycznej w zakresie szeroko rozumianej kultury regionalnej. 

Publikacja ta nie jest typowym przewodnikiem turystycznym. Nie jest też (co wyraźnie podkreślam) pracą naukową. Stawia sobie inne zadanie: poprzez opis dosyć dowolnie wybranych problemów, zjawisk i miejsc, występujących na terenie tej jednej krainy historyczno-geograficznej, przedstawiany jest Czytelnikowi jej obraz. 

Cele opracowania można sformułować również z innego punktu widzenia. Otóż w czasach globalizacji, gdy przywiązanie do korzeni dla wielu przestaje być wartością, szczególnego znaczenia nabiera propagowanie lokalnego patriotyzmu, związków ze swoją Ziemią. Jak w każdym obszarze – dla jednych jest to sprawa powierzchowna i niewiele znacząca, dla drugich – uczucie istotne i mocne. 

Dziś, gdy jesteśmy we Wspólnej Europie, podkreśla się rolę „małych ojczyzn”, z których składa się nasz rodzimy kraj. Obszary te wyróżniają się szczególnymi, ukształtowanymi przez lata cechami środowiska geograficznego i etnicznego, miejscowymi obyczajami, budownictwem i kulturą. Cechy te, odrębne dla sąsiednich obszarów, stanowią o specyfice regionalnej, którą ceni się coraz bardziej – zarówno w poszczególnych krajach, jak i globalnie. Może zabrzmi to trochę górnolotnie, ale są też one ostoją tożsamości narodowej i kulturowej kraju, oraz walorów, które promujemy w świecie. Taką specyfiką odznacza się również Śląsk Opolski. 

To poczucie silnej przynależności do regionu, określanego mianem „ojcowizny” czy „małej ojczyzny”, wiąże się najczęściej z chęcią poznawania jego historii, miejsc i związanych z nim ludzi. Bez tego poznania, bez uczuciowego związania się z rodzinną ziemią nie będzie później jej orędowników, nie będzie ludzi, którzy będą dbać o jej interes. Również do tych treści nawiązuje proponowana książka. 

I wreszcie, mówiąc o ojczyźnie narodowej często utożsamia się ją z państwem – tym wielkim organizmem wytyczonym granicami, którego nieraz nie znamy dokładnie i nie jesteśmy w stanie pojąć w całej jego złożoności. Natomiast ta nasza „ojczyzna prywatna” to przede wszystkim kraina, w której wychowywaliśmy się, dorastali, a teraz żyjemy albo za nią tęsknimy. To ziemia leżąca w najbliższej okolicy, z polami, lasami, historią i ludźmi, którzy tę historię tworzyli. To ziemia znana nam od zawsze, niczym rodzinny dom, w którym znany jest każdy kąt, gdzie ma się swoje bezpieczne miejsce. Okazuje się jednak, że także wiedza o tej naszej „małej ojczyźnie” jest niekiedy znikoma. Mogę zatem jedynie mieć nadzieję, że ta książka pomoże tę wiedzę w jakiejś mierze uzupełnić czy poszerzyć. 

Na koniec chcę wyrazić wdzięczność wszystkim, których zaangażowanie i pomoc umożliwiła powstanie książki. Swojej rodzinie dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość. Serdeczne słowa podziękowania należą się także Recenzentowi tekstu. 

Podziel się swoją opinią na temat produktu!

Ten produkt nie posiada żadnych opinii.