Matematyka bliżej nas. Program nauczania matematyki w gimnazjum.

Matematyka bliżej nas. Program nauczania matematyki w gimnazjum.

Ocena produktu:
(0)
Wydawnictwo: Wydawnictwo NOWIK
ISBN: 83-87631-25-6
Format B5
Rok wydania 2000
Ilość stron 40
Dostępność:
Nakład wyczerpany
sprawdź koszty wysyłki
4,00 zł
3,40 zł
Ilość:

Program nauczania matematyki w gimnazjum, dopuszczony do użytku szkolnego decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej (numer dopuszczenia DKW 4014-154/00), zgodny z obowiązującą Podstawą programową. Spiralna konstrukcja programu zakłada propedeutyczne wprowadzanie treści nauczania w klasie I, a w klasach starszych odwoływanie się do nich, poszerzanie i pogłębianie. Tym samym łatwiej kształtować umiejętności matematyczne i można oczekiwać pogłębionego i trwałego opanowania wiedzy. Założeniem programu jest stwarzanie sytuacji do odkrywania pojęć i stosowania metod wyzwalających aktywność uczniów. Uczeń powinien dostrzegać problemy w środowisku, w którym przebywa, próbować je ująć i interpretować w pewnych modelach matematycznych, następnie wyciągać odpowiednie wnioski. Program stwarza warunki do tego, by matematyka stała się wiedzą użyteczną dla ucznia, wskazującą drogę do znalezienia odpowiedzi na pytanie: Po co ja się tego uczę? Ta idea, która ma uczynić z matematyki szkolnej naukę praktyczną, ma wskazywać jej zastosowania w różnych sytuacjach codziennych, a jednocześnie rozwijać umiejętność analizowania, rozwiązywania problemów i myślenia jest myślą przewodnią, zawartą już w nazwie programu Matematyka bliżej nas. W programie dokonano trójwymiarowej analizy treści nauczania, co zostało przedstawione przez powiązanie materiału nauczania z umiejętnościami oczekiwanymi, celami nauczania oraz wymaganiami na stopnie szkolne, czyli poziomami wymagań, które zostały w programie zdefiniowane. Wymagania na stopień celujący zostały określone jako wymagania dla mistrzów, rozumiane w sensie mistrzostwa - maestrii, a nie jako wykraczające poza obowiązujący program, co jest zgodne z obecnie określonymi przez MEN zasadami oceniania i klasyfikowania. Uzupełnieniem analizy treści nauczania jest lista umiejętności koniecznych na poziomie każdej klasy. Zaproponowane w programie wymagania i propozycje oceniania osiągnięć uczniów mogą być bardzo użyteczne w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Program w wersji Word do pobrania ze strony Wydawcy

Podziel się swoją opinią na temat produktu!

Ten produkt nie posiada żadnych opinii.