Co tu znajdziecie? Czyli IMD w pigułce

2014-12-29

Witamy w INTERNETOWYM MAGAZYNIE DYDAKTYCZNYM dla nauczycieli matematyki. 

 

Magazyn służy wymianie doświadczeń dydaktycznych nauczycieli, pomysłów zrealizowanych oraz planowanych i ma formę czasopisma dydaktycznego. Tekst powinien dotyczyć szeroko rozumianych rozwiązań dydaktycznych związanych z nauczaniem matematyki i nie powinien przekraczać 6 - 8 stron A4. Nadsyłane teksty, które prosimy dostarczać wyłącznie w wersji elektronicznej, będą poddawane recenzji i opracowaniu redakcyjnemu, bez ingerencji w sferę merytoryczną i dydaktyczną, po czym zostaną zamieszczone na stronie internetowej. W wyjątkowych wypadkach, zastrzegamy sobie prawo zwrotu materiału do Autora celem dokonania poprawek oraz dokonywania zmian redakcyjnych i skrótów Publikowanie opracowań jest bezpłatne, a autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację. W przypadku zamiaru publikowania tekstu w innej formie, wydawnictwo zwróci się do Autora z propozycją wydawniczą. Po zamieszczeniu tekstu w IMD Autor otrzyma pisemne potwierdzenie publikacji. Zapraszamy do nadsyłania opisów swoich doświadczeń. 

 

Ten dział zawiera krótkie informacje o historii odkryć matematycznych, o matematykach, anegdoty o nich i ciekawe, a niekoniecznie poważne, problemy matematyczne. Będzie on uzupełniany nie rzadziej niż raz w miesiącu

Będziemy wdzięczni za nadsyłanie swoich pomysłów na jego urozmaicenie.

Jaka będzie zawartość tego działu zależeć będzie zatem również od Was - naszych Czytelników.

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU DO PUBLIKACJI 

Tekst powinien być przygotowany w edytorze Word. Rysunki, ilustracje, fotografie zamieszczone w tekście powinny być dołączone również w oddzielnych plikach źródłowych (tylko cdr, jpg). Nie należy używać twardego dzielenia linii, nie formatować tekstu spacjami, łamaniem linii, podziałem na sekcje. Tekst nie może być zabezpieczony przed otwarciem do edycji. Publikacje mogą również zawierać elementy arkusza Excel 

W razie wątpliwości do sposobu przygotowania materiału, prosimy o kontakt e-mailowy na podany niżej adres. Materiał powinien być opatrzony informacją o Autorze: 

Imię nazwisko

miejsce pracy

adres do korespondencji

e-mail

telefon

Oświadczenie, że publikacja nie narusza niczyich praw autorskich

Notka o autorze (5 - 8 wierszy)


Tekst można przesyłać drogą elektroniczną jeśli po spakowaniu plik nie przekroczy 7 MB. Większe pliki należy przesyłać pocztą na dobrze zabezpieczonych płytach CD. 
Teksty należy przysyłać na adres:
matma@nowik.com.pl 
wpisując jako temat: Tekst do IMD
lub pocztą:
Wydawnictwo NOWIK - IMD
ul. Katowicka 39/104, 45-061 OPOLE

 


Prosimy o opinie na temat IMD oraz nadsyłanie materiałów.

Wróć do listy